George Frideric

จอร์จ เฟรดริก ฮันเดล นักประพันธ์แห่งกรุงลอนดอน

แต่เดิมนั้น ฮันเดล เป็นคนเชื้อสายเยอรมนีแต่ได้ย้ายมายังกรุงลอนดอน พร้อมทั้งโอนสัญชาติมาเป็นอังกฤษแบบเต็มตัว ซึ่งได้ชื่ออังกฤษว่า จอร์จ ฟริเดอริก ฮันเดล เกิดเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 1685 มีบิดาชื่อ เกออร์ก ฮันเดิล ทำอาชีพเป็นศัลยแพทย์ และช่างโกนหนวด พ่อของเขาได้ถูกทิ้งให้กลายเป็นพ่อหม้ายเมื่อปี 1682 บิดาของ ฮันเดล นั้นอยากจะให้ฮันเดลได้ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายถึงแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์ทาง ด้านดนตรีก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วนั้นพ่อของเขาก็ยอมให้เขาไปเรียนดนตรีกับ เฟรดริก วิล เฮล์ม ซาโชว อาจารย์ท่านนี้ก็ๆได้ถ่ายทอดวิชาความรู้กับฮันเดล แล้วเขาก็สามารถแสดงความสามารถให้กับซาโชวได้ตกตลึง เพราะไม่นานนักเขาก็สามารถเล่นได้อยากชำนานและเรียนรู้ไวมาก เริ่มต้นเล่นด้วย ฮาร์ปซิคอร์ด ไวโอลิน โอโบ และออร์แกน เพียงไม่นานนักเขาเริ่มประพันธ์เพลงในเครื่องดนตรีและขับร้องด้วยอายุอัน น้อย
ต่อมานั้นพอเข้าปี 1697

George Frideric one

ต่อมานั้นเขาได้เข้าไปที่เมืองเบอร์ลิน แล้วได้เข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งปรัสเซียแต่ก็ต้องกลับไปที่เมือง ฮัลล์ เพราะบิดาใกล้จะเสียชีวิตแล้ว พอมาถึงบิดาของเขาก็เสียชีวิตลงทันทีซึ่งเป็นที่น่าเสียใจอย่างมาก เขาได้รับการศึกษาเข้าต่อสถาบันแห่งหนึ่งในปี 1702 ได้เข้าเล่นในวิหารเมืองฮัลล์ตำแหน่งกำกับการแสดงและเล่นดนตรี สุดท้ายนั้นเข้าได้กลับไปตั้งหลักแหล่งที่ประเทศอังกฤษ ในปี 1711 และเป็นที่รู้จักกันดีในกรุงลอนดอนในนามนักแต่งอุปรากร ฮันเดลได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูง สิ่งที่ทำให้ฮันเดลต้องตกใจอยากมากคือ โดนกล่าวจากคนทั่วไปจน ราชวงค์ แฮนโนเวอร์ แห่งเยอรมัน ได้เข้ามาเป็นพระเจ้ายอร์ช ในเมืองอังกฤษ ฮันเดลก็ต้องพ้นจากการเป็นคนโปรดปรานของพระราชา เนื่องด้วยที่เขาละทิ้งเยอร์มัน แต่สุดท้ายก็ได้รับการอภัยจากการแต่ง นที ดุริยางค์ ให้กับพระราชพิธี ฮันเดลเสียชีวิตลงเมื่อ ค.ศ. 1759 ซึ่งเป็นที่น่าเสียใจของกลุ่มนักดนตรีอย่างมากนั่นเอง

You may also like...